admin

Nätets resurser

Nätets resurser

Få anade hur revolutionerande Internet skulle komma att bli för folks vardag när det lanserades för allmänheten. Idag är det istället få i Sverige som inte använder Internet alls. Vi har blivit vana vid att kunna använda digitala tjänster både på arbetet och privatlivet och numera är hela samhället beroende av den data som finns…

Internet nu och då

Internet nu och då

Internet är troligtvis något av det största som hänt mänskligheten framför allt vad gäller kommunikation och informationsspridning. Idag är Internet en självklarhet och något som de flesta använder sig av i stort sett dagligen. Sedan Internet slog igenom på allvar för ca 20 år sedan har oerhört mycket hänt. Internet har sitt ursprung i det…

Internets utveckling av samhället

Internets utveckling av samhället

Internet är den möjlighet som för ort oss närmast det vi populärt kallar för ett informationssamhälle. Genom internet är det möjlighet att producera text- och bildinnehåll och publicera det öppet för hela världen som mer eller mindre har tillgång till nätet. Det går också att kommunicera med folk fritt och i realtid med hjälp av…

Handla från en webbshop

Handla från en webbshop

Sedan internet blev ett fast inslag i vardagen för majoriteten av svenskarna har saker och ting förändrats radikalt. Från att ha köpt allt i lokala butiker har vi nu gått till att till och med handla våra matvaror över internet. Detta har lett till att saker och ting har utvecklats och idag går mycket fortare…

Google

Google

Google är idag ett av världens mest framgångsrika företag inom IT och Internet. Företag har blivit så pass stort att det till och med blivit ett verb, ”att googla något” är idag ett begrepp som används i dagligt tal, vilket säger lite om hur stort Google faktiskt är. Början för Google Embryot till det som…